bg01.jpg

School Degree Committee

  • 发布者: sppm
  • Created: 2016-07-20
  • 7781

Chairman: Cao Xiaoye

Vice Chairman: Ye Zhonghua, Huo Guoqing, Chen Jianming

Members:

Chen Rui, Chi Hong, Fan Chunliang, Fang Xin,  Li Jianping, Li Shunde, Li Xiaoxuan, Li Zhenzhen,

Liu Haibo, Mu Rongping, Wang Haiyan,  Wang Yi,  Wang Zheng, Zhao Lanxiang